7000 golfballer stjålet fra golfklubb!!

Hvem stjeler golfballer i Nord-Trøndelag? I følge vitner er det sett en utenlandsk bil i området – kan det være en golfballbande i Norge? Ser du en utenlandsk bil full av golfballer, eller romfolk...