Robbie Willams i sitt vanlige humør

Viser fingern til en stakkars fotograf!