Har du fått: Varsel om Pålegg av utbedring av avløpsløsning?

Slike pålegg kommer ofte til flere beboere i et område. Den beste måten å starte er å ta kontakt med en lokal entreprenør eller rørlegger eller en leverandør av renseanlegg.

Har du en slamavskiller i dag, så kan den billigste måten å etterkomme kravet på å sette ned et minirenseanlegg der du i dag har slamavskilleren eller like i nærheten. Dette kan du gjøre om utløpsrøret fra boligen til slamavskilleren er OK.

slamavskiller

Å utbedre et avløp er et såkalt Tiltak. Alle tiltak er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven. En godkjent entreprenør må forestå dette – enten ha sentral eller lokal godkjenning for slike tiltak.

I og med at flere i området har fått samme Varsel, vet du at flere er i samme situasjon som deg selv. Be den valgte entreprenøren å vurdere om det kan være økonomisk lønnsomt om å dele på et anlegg. Dette kan være lønnsomt både investeringsmessig og i forhold til årlige driftskostnader.

Det finnes nedgravde anlegg for store antall boliger – du slipper driftsbygning for renseanlegget og det eneste synlige på et nedgravd anlegg er et eller flere lokk.

Det andre dere kan gjøre er å forhandler med flere renseanleggsleverandører som tilbyr innkjøpsordning. Dvs der flere ønsker å kjøpe fra samme leverandør oppnås stordriftsfordeler der du som kunde får bedre pris og billigere transport på felles leveranser. Det tegnes kontrakt per enkelt kjøper.

Hva er pris/kostnad?

Kostnad er mer enn selve investeringskostnaden. Se også til de årlige driftskostnadene og at leverandøren kan tilby et godt serviceapparat som gir anlegget den jevnlige og pålagte servicen som sikrer at anlegget fungerer over tid. Jevnlig og god service gjør at anlegget leverer den rensekvaliteten som kreves og du unngår dyre reparasjoner.