Unngå panikk – bruk kredittkortet

Selv om mange får negative assosiasjonen med en gang de så mye som hører om kredittkort, finnes det en rekke gode grunner til at alle bør eie et slikt – i hvert fall alle som har en viss økonomisk edruelighet.

Som de fleste har fått med seg så er det de mest groteske historiene om misbruk av kredittkort som kommer frem i mediebildet, og som naturligvis derfor fører til at skepsisen til denne betalingsløsningen er nokså stor.

Det som imidlertid må komme frem er at svært mange nordmenn bruker kredittkort og anvender det på en slik måte at det ikke medfører noen som helst form for problemer. Det handler i det store og hele om å utvise økonomisk kontroll og planlegging.

Kredittkortets rolle er ikke å finansiere oppkjøp som du i utgangspunktet ikke har råd til. Har du ikke råd til å reise på en ferie skal du i hvert fall ikke bruke kredittkortet til å betale for en slik reise.

Det du derimot kan gjøre er å spare opp til reisen i forkant og bruke kredittkortet til å gjennomføre selve betalingen, for deretter å bruke de oppsparte midlene til å betale ned kortet umiddelbart. Årsaken til dette er at bruken av kortet sørger for at du som forbruker er sikret mot konkurser, svindel og slike uforutsette hendelser.

Følger du ikke helt tankegangen? Bruk av kredittkort er regulert gjennom Finansavtaleloven, og det er akkurat det som er selve kjernen ved det å eie og bruke et slikt kort. Du skal bruke det som betalingsmiddel når du forhåndsbetaler varer eller handler på nett, for deretter å cashe ut det du har brukt på kortet før den rentefrie perioden er over. Kortet er da gratis å bruke og du er sikret økonomisk.

For å illustrere dette kan man skissere opp følgende eksempel: En storfamilie har spart opp penger og skal i januar bestille en skikkelig fin sommerferie. Ett av to kan her skje: turen bestilles og betales for i nettbanken, eller turen bestilles og betales med kredittkortet. Betaler man med kredittkortet bruker man deretter de oppsparte pengene til å betale ned det utestående beløpet umiddelbart.

Deretter ser man for seg følgende scenario: den planlagte ferieturen går av stabelen tidlig i august, men i mai får familien beskjed om at reiseselskapet de har bestilt ferien gjennom har gått konkurs.

Dette er selvfølgelig utrolig uheldig, men rent økonomisk kan det bli enda verre. Har man valgt alternativ 1, og har betalt ferien gjennom nettbanken, er både ferie og penger gått tapt. Har man betalt med kredittkortet er også ferien tapt, men man har rett til å få pengene tilbakebetalt fra kredittyteren, altså selskapet som har gitt ut kredittkortet. Ved å bruke kredittkortet har familien da altså sikret seg mot å tape svært store beløp som en ferie fort kan utgjøre.

Utvalget av slike kredittkort er stort, og man finner et produkt som passer til enhver smak. På ForbrukslånGuide.no har kan man på en enkel måte finne flere forskjellige kort og sammenligne dem med hverandre. I oversiktlige tabeller finner man kortenes forskjellige styrker slik at det å gjøre et valg ikke blir unødvendig komplisert.